یو ان آر ، اخبار آزمون کارشناسی ارشد و دکتری

عضویت در کانال تلگرام مرجع اخبار دانشگاهی

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی

مرجع اخبار دانشگاهی، وب سایت تخصصی اخبار و منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری موسسه سنجش امیرکبیر، پیشرو در آماده سازی منابع آزمون کارشناسی ارشد، جهت ایجاد عدالت آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد، منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت و علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی را به صورت رایگان در اختیار بازدید کنندگان سایت یو ان آر قرار می دهد لذا داوطلبان عزیز می توانند نظرات و سوالات خود را راجع به منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی علوم پزشکی در سایت مطرح کنند تا در اسرع وقت به آنها پاسخ داده شود.

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت و رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی کلیه رشته ها با همکاری سنجش امیرکبیر در مرجع اخبار دانشگاهی قرار داده می شود، داوطلبان گرامی می توانند جهت مشاهده منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی نسبت به مشاهده آن اقدام نمایند.

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست
منابع آزمون کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی
منابع آزمون کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی یک
منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی دو
منابع آزمون کارشناسی ارشد ایمنی شناسی
منابع آزمون کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی سه
منابع آزمون کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد میکروب شناسی
منابع آزمون کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد انگل شناسی
منابع آزمون کارشناسی ارشد پرستاری
منابع آزمون کارشناسی ارشد روان پرستاری
منابع آزمون کارشناسی ارشد پرستاری داخلی – جراحی
منابع آزمون کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه
منابع آزمون کارشناسی ارشد پرستاری کودکان
منابع آزمون کارشناسی ارشد پرستاری نظامی
منابع آزمون کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان
منابع آزمون کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی
منابع آزمون کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس
منابع آزمون کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
منابع آزمون کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تغذیه
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه
منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مامایی
منابع آزمون کارشناسی ارشد مامایی
منابع آزمون کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی
منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه بهداشت محیط
منابع آزمون کارشناسی ارشد سم شناسی محیط
منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت پسماند
منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
منابع آزمون کارشناسی ارشد داروسازی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم داروهای پرتوزا
منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی دارویی
منابع آزمون کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی
منابع آزمون کارشناسی ارشد سم شناسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
منابع آزمون کارشناسی ارشد آمار زیستی
منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
منابع آزمون کارشناسی ارشد اتاق عمل
منابع آزمون کارشناسی ارشد اعضای مصنوعی
منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت
منابع آزمون کارشناسی ارشد ارگونومی
منابع آزمون کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی
منابع آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت
منابع آزمون کارشناسی ارشد بینایی سنجی
منابع آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی
منابع آزمون کارشناسی ارشد بهداشت روان
منابع آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی تصویر برداری تشدید مغناطیسی
منابع آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون
منابع آزمون کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
منابع آزمون کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
منابع آزمون کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی
منابع آزمون کارشناسی ارشد سلامت و رسانه
منابع آزمون کارشناسی ارشد سلامت سالمندی
منابع آزمون کارشناسی ارشد شنوائی شناسی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تشریحی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذائی
منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی
منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیوتراپی
منابع آزمون کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی
منابع آزمون کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
منابع آزمون کارشناسی ارشد کاردرمانی
منابع آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
منابع آزمون کارشناسی ارشد گفتاردرمانی
منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
منابع آزمون کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی
منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی
منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک
منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی زیست مواد
منابع آزمون کارشناسی ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی